ژورنالستان ولایت بادغیس؛ رفتار نادرست عوامل حکومتی را در برابر خبرنگاران خورشید محکوم نمودند

انجمن ژورنالستان ولایت بادغیس  با اشتراک اغلب خبرنگاران رسانه های محلی، ملی و بین المللی پس از چاشت امروز، طی گردهمایی برخورد نادرست عوامل حکومتی را با خبرنگاران تلویزیون خورشید درکابل به شدت محکوم نموده و خواهان برخورد جدی با عاملان این رویداد گردیدند.

انجمن ژورنالستان و خبرنگاران ولایت بادغیس در این گردهمایی  از دولت میخواهند که به رفتار های خشونت آفرین در برابر خبرنگاران پایان داده و حداقل در برابر این قشر جامعه؛ قانون پذیر بوده و قانونمند عمل نمایند.

عبدالله خردمند یک تن از خبرنگاران در ولایت بادغیس؛ خبرنگاران را قشر رسالت مند و هدفمند درجامعه اعلام داشته و تاکید نمود، رفتارهای مغرضانه دولت درعرض بیشتر از یک دهه گذشته اسباب گست های فروان میان دولت و اجتماع را به میان آورده است بنا از دولت میخواهد که  جهت به حداعظم رساندن این رفتارها تلاش نورزد.

شمیل احمد مشعل یک تن دیگر از خبرنگاران در ولایت بادغیس، رشد و توسعه رسانه ها وآزادی بیان را در یک دهه گذشته در افغانستان؛ دستاورد بزرگ برای این کشور توصیف نموده بنا از دولت تقاضا مینماید که در جهت سرکوب آن سعی ننماید.

وی خاطرنشان میسازدکه، باورهای آنان در گذشته این بودکه رفتار عوامل دولتی و حکومتی با افزایش میزان آگاهی آنان در پیوند به رسالت و مسوولیت خبرنگاران تغییر یابد ولی با آنهم متحول نگردیده است.

مشعل، از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی نموده و از رییس جمهوری کشور میخواهد که با عاملان اینگونه رویدادها قاطع و صریح عمل نماید.

براساس گزارش های نهادهای مدافع ژورنالستان، خشونت ها در برابر خبرنگاران طی چند سال اخیر در کشور روند صعودی داشته است.

این در حالیست که خبرنگاران

خبر: لطیفه و رحیمه

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.