کشته شدن یک سرباز اردوی ملی در مرکز ولایت بادغیس

مسوولان لوای سوم اردوی ملی از کشته شدن یک سرباز اردوملی توسط یک فرد مسلح غیر مسوول در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس خبر میدهند.

دگروال عبدالقدیر کابلی آمر اوپراسیون و سرپرست فرماندهی لوای سوم اردوی ملی در بادغیس میگوید، این رویداد ساعت 10 بامداد امروز پس از آن بوقوع پیوست که سرباز اردوی ملی در تلاش بازداشت و گرفتاری شخص مسلح مهاجم بوده است.

دگروال عبدالقدیرکابلی؛ شخص مهاجم مذکور را حاجی عبدالرحیم  باشنده قلعه نو اعلام نموده که پس از این رویداد موفق به فرار گردیده است.

در همین حال سمونوال محمد قیوم انگار آمر امنیت،  بروز این رویداد را تایید نموده ولی می افزاید که تا هنوزمعلوم نیست، این سرباز توسط شلیک همکاران اش کشته شده است و یا اینکه ازجانب مقابل؟.

آمر امنیت افزود که در این رویداد هر دوطرف به جانب هم آتش گشودند.

سمونوال انگار؛ حاجی عبدالرحیم را یک شخص بی بند و بار توصیف نموده و اعلام داشت که او بصورت غیر قانونی اسلحه در اختیار دارد.

اما شاهدان عینی نیز مدعی اند که سرباز اردوی ملی در نتیجه شلیک اشتباهی دوستان و همکاران اش کشته شده است.

مسوولان اردوی ملی تاکید میورزند که تلاش های آنان به منظور بازداشت و گرفتاری این شخص جریان دارد.

این رویداد در حالی صورت می گیرد که پیش از این شماری از باشندگان بادغیس از افزایش افراد و گروه های مسلح غیر مسوول در این ولایت به شدت ابراز نگرانی نموده بودند.

خبر: علاوالدین

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.