نهادهای مدنی بادغیس خواهان امضای سریع پیمان امنیتی با آمریکا از سوی رییس جمهوری شدند

شماری از نهادهای مدنی در ولایت بادغیس، پس از چاشت امروز ( پنجشنبه ) طی نشستی از رییس جمهوری افغانستان میخواهند که پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را  امضای نماید.

این نهادها پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را یک مسئله ” حیاتی ” برای مردم افغانستان اعلام داشته و تاکید داشتند که رییس جمهوری کشور باید در کمترین فرصت این پیمان را امضا کند.

مسوولان نهادهای مدنی در بادغیس تصریح مینمایند که لوی جرگه مشورتی نیز امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا را مورد تایید قرار داده و در عین زمان مردم افغانستان نیز طرفدار عقد  آن میباشد.

این مسوولان مدعی اند که با این وضعیت دلیل منبی بر عدم امضای پیمان امنیتی با آمریکا باقی نمی ماند.

نمایندگان جامعه مدنی بادغیس؛ خشونت های اخیر در برابر زنان را در ولایت های هرات و بادغیس فاجعه بار خوانده و از دولت میخواهند که عاملان بروز این رویداد ها را بازداشت وبه پنجه قانون بسپارند.

آنان از نهادهای عدلی و قضایی نیز خواستار برخورد جدی با عاملان خشونت های اخیر در برابر زنان در زون غرب شدند.

انتخابات سال اینده یکی ازعناوین دیگر آجندای نشست امروز نمایندگان جامعه مدنی بادغیس به شمار میرفت؛ از دولت خواستار تضمین برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف شدند.

نمایندگان جامعه مدنی بادغیس، راه اندازی انتخابات سالم و قابل قبول را برای همه شهروندان افغانستان مهم توصیف نموده و تقاضای تامین امنیت این پروسه بخاطر حضور گسترده مردم درپای صندوق های رای دهی در سراسر کشور شدند.

تقاضای نهادهای مدنی بادغیس مبنی بر امضای فوری پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا از سوی رییس جمهوری افغانستان در حالی مطرح میگردد که پیش از این نیز افراد و گروه مختلف ملی و بین المللی خواهان امضای سریع آن از جانب حامد کرزی رییس این کشور شده بودند.

هرچند رییس جمهوری افغانستان از این به یکماه قبل لوی جرگه مشورتی را با اشتراک افراد و گروهای تاثیر گذار بمنظور ارایه مشاوره در پیوند به مفاد پیمان امنیتی با ایالات متحده در کابل برگزار نمود ولی رییس جمهوری کرزی ضمن دریافت دیدگاه لوی جرگه مشورتی با مطرح نمودن پیشنهاد های جدید از امضای این پیمان احتراز نموده است.

خبر: حسام الدین

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.