گشایش منار پسته لق در شهر قلعه نو

منار پسته لق شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با هزینه نزدیک به 20 هزار دالر آمریکایی از بودجه انکشافی ریاست شهرداری این شهر اعمار و بامداد امروز توسط مسوولان […]

» ادامه