توزیع کمک های زمستانی برای 800 خانواده در بادغیس

موسسه غیر دولتی موسوم به انصاری از توزیع کمک های زمستانی برای 800 خانواده یی بیجا شده و عودت کننده در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس خبرمیدهد. مسوولان در […]

» ادامه