شکایت شماری از باشندگان ولسوالی بالامرغاب از رفتار اردوی ملی

شماری از باشندگان ولسوالی بالامرغاب از برخورد پرسونل اردوی ملی پس از کشته شدن یک سرباز این نیروها به شدت شکایت نموده و خواهان اقدام اداره ولایتی در این زمینه شدند.

این باشندگان میگویند، پرسونل اردوی ملی پس از به قتل رسیدن یک عضو این نیروها توسط افراد ناشناس وارد بازار مرکز این ولسوالی شده و تمام دروازه های دخولی و خروجی بازار را مسدود و به آزار و اذیت مردم پرداختند.

براساس گزارش ها، روز گذشته یک سرباز اردوی ملی که غرض خرید وارد بخشی از بازار بالامرغاب موسوم به ” بندر مورچاق ”  گردیده بود، مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته و در جای کشته شد.

براساس اظهارات باشندگان منطقه، پرسونل اردوی از ساعات اولیه پس از چاشت دیروز ( شنبه ) وارد بازار بالامرغاب گردیده وتا چاشت امروز بازار را در محاصره خویش داشتند.

باشندگان مذکور مدعی اند که اردوی ملی شش دربند دوکان را تخریب نموده وشش نفر از دوکانداران را نیز با خود بردند که بعداز ظهر امروز یکشنبه با وساطت بزرگان محل، فرماندهی پولیس و اداره ولسوالی رها گردیدند.

یک منبع ارشد مربوط به اداره یی ولسوالی بالامرغاب که از ذکر نام خویش احتراز نمود، ضمن تایید اظهارات باشندگان این ولسوالی میگوید، هر چند پولیس و اداره یی ولسوالی عملا در این زمینه مداخله نموده ولی اردوی ملی اعتنای به آنان نکرده است.

این مبنع افزود که،  افراد بازداشتی در نتیجه تلاش و اقدام های اداره یی ولسوالی مجددا رها گردیدند.

منبع مذکور، اوضاع را در حال حاضر خوب و عادی توصیف نموده و می افزاید که پولیس در حال حاضر کنترول بازار این ولسوالی را در اختیار دارد.

در همین حال فرماندهی لوای سوم اردوی ملی مستقر در بادغیس، شکایات باشندگان بالامرغاب را نادرست و بی پایه خوانده وتصریح مینماید که، کندک سوم اردوی ملی مستقر در بالامرغاب پس از بروز حادثه دیروز، محلات را در بیرون از بازار ایجاد و بررسی های بمنظور شناسای فرد و یا افراد مهاجم آغاز نمودند.

دگروال محمدزی شیرزاد رییس ارکان و سرپرست لوای سوم اردوی ملی در بادغیس میگوید، بررسی آنان نشان میدهد که فرد مهاجم، یک تن از  افراد مرتبط به ملا دستگیر توفان محسوب میشود که چندی قبل از سوی اردوی ملی بازداشت ولی با وساطت محاسن سفیدان محل رها گردید.

رییس ارکان لوای سوم اردوی بادغیس مدعی شد که آنان از این به دو ماه قبل فرد مذکور را در یک عملیات تجسسی در مربوطات بالامرغاب بازداشت نموده بودند.

شیرزاد تاکیدکرد که لوای سوم اردوی ملی این مسئله را بصورت جدی دنبال نموده و محاسن سفیدان را مورد بازپرس قرار خواهند داد.

وساطت بزرگان بالامرغاب مبنی بر رهایی افراد وابسته به طالبان/ مخالفان مسلح در بادغیس، موضوع جدید نبوده بل پیش از این نیز، بزرگان این ولسوالی در چندین نوبت وساطت افراد مختلف را در سطوح مختلف نموده اند که با انجام مشابه روبرو شده و شماری زیاد از نیروهای امنیتی کشته و زخمی گردیدند.

گزارش: عبدالقدیر و عبدالقادر

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.