کشته شدن دو تن قراردادی اردوی ملی در مقر

در نتیجه شلیک گلوله وابسته به افراد مخالفین دولت در ولسوالی مقر دو نفر ملکی جان باختند.
جگرن محمد انور رئیس ارکان و سرپرست کندک اول لواء سوم اردوی ملی میگوید: این افراد در حال رفتن به طرف منطقه سنگ آتش ولسوالی مقر بودند مورد هدف مخالفین دولت قرار گرفتند.
وی می افزاید : این افراد تامین مواد خوراکی اردوی ملی را در این منطقه به بدوش داشتند.
وی گفت : این حادثه در منطقه موسوم به چشمه سلطان در مسیر جاده قلعه نو سنگ آتش رخ داده است.
بر اساس اظهارات سرپرست کندک اول اردوی ملی اجساد این دو نفر به شفاخانه قلعه نو انتقال یافته و مخالفین دولت نیز از منطقه فرار نموده اند.
طالبان یا مخالفان مسلحه تا اکنون در پیوند به این رویداد ابراز نظر نکرده اما ولسوالی مقر از جمله ولسوالی محسوب میشود که طالبان مسلحه حضور دارند.
خبر : سکندر
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.