هجوم کفشک به برخی کشت‌زار‌های گندم در بادغیس؛ کشاورزان خواهان همکاری فوری نهادهای ملی و بین‌المللی شدند

برخی از کشاورزان در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس از هجوم آفت طبیعی ‘کفشک گندم’ بر کشت‌زارهای شان خبر می‌دهند.این کشاورزان می‌گویند که: از یک هفته به اینسو آفت کفشک، به کشتزارهای گندم شان را هجوم آورده است.عبدالعزیز باشنده‌ منطقه آب‌باریک ولسوالی آب‌کمری می‌گوید:”برای به حاصل نشستن مزارع گندم‌اش زحمت فراوان را متحمل شده اما اکنون نتیجه زحمات‌اش با هجوم کفشک در معرض خطر نابودی قرار دارد.”وی تاکید می‌‌کند که: آنان از یک طرف راه‌های مبارزه با حمله و یا هجوم حشره کفشک را نمی‌دانند و از طرفِ قدرت خریدار دارو و اسباب مورد نیاز برای مجادله با آفت را ندارند.عبدالصمد یک تن دیگر از کشاورزان در ولسوالی آبکمری می‌‌گوید:”ما انتظار داریم تا اداره‌ها و نهادهای ملی و بین المللی دارو، ماشین دواپاشی و امکانات مورد استفاده برای مهار این آفت طبیعی، فراهم کنند تا حاصلات گندم ما نابود نشود.”تا اکنون از هجوم این آفت طبیعی در دیگر بخش‌های ولایت بادغیس گزارش نشده اما هجوم آفت طبیعی کفشک همه‌گیر گفته شده است.با این حال آگاهان می‌گویند:حشره‌ کفشک گندم از جمله حشره‌های گیاه‌خواری است که بیشتر نبات گندم‌ را قبل از پخته شدن مورد هجوم قرار می‌دهد و منجر به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی حاصلات می‌شود.شمس الحق شمس آگاه امور زراعتی می‌گوید: آفت کفشک ساقه، برگ و دانه‌ گندم را پیش از پخته شدن مورد هجوم قرار می‌دهد و باعث از بین رفتن کامل گیاه و یا کاهش حاصلات آن می‌شود.وی توصیه می‌کند که: برای مهار این آفت از روش‌های میخانیکی، جمع آوری حشره از سطح نباتات و یا از حشره‌کش‌های صنعتی استفاده شود.با این حال ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت بادغیس می‌گوید: تا اکنون گزارشِ مبنی بر حمله و هجوم حشره کفشک به کشتزارهای گندم در این ولایت به اداره مواصلت نورزیده است.عبدالحی منیر رییس زراعت آبیاری و مالداری بادغیس می‌گوید: اداره وی پیوسته کمپین‌های را برای کمک به کشاورزان و جلوگیری از تخریب محصولات آنان اجرا نموده است.وی تاکید می‌کند که: نگرانی کشاورزان در ولسوالی آبکمری را از نزدیک دنبال خواهد کرد و در صورت جدی بودن این موضوع با مساعی نهادهای بین المللی کمک‌های لازم را خواهند نمود.این در حالیست که اغلب شهروندان ولایت بادغیس به فعالیت‌های کشاورزی مصروف بوده و عمدتا مخارج زنده‌گی شان را از این رهگذر تامین می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.