شکایت بانوان متشبث از نبود مارکت مناسب برای فرآورده‌های شان در بادغیس

شماری از زنان تجارت پیشه‌ در ولایت بادغیس از کم رنگ شدن و کساد بازار محصولات بازرگانی شان در این‌ ولایت شکایت داشته و نگران متوقف شدن تجارت‌های کوچک‌ هستند.بانوان […]

» ادامه