ادعای خویش خواری در توزیع تخم‌های بذری در بادغیس؛ کشاورزان: دانه‌های بذری به مستحقان نمی‌رسد

نبود تجهیزات و امکانات کشاورزی به ویژه تخم‌های اصلاح شده بذری همواره یکی از چالش‌های جدی فرا راه کشاورزان در ولایت بادغیس بوده که همین اکنون نیز به چشم می‌خورد.شماری از کشاورزان در ولایت بادغیس از نرسیدن تخم‌های بذری که از سوی نهادهای کمک‌کننده فراهم می‌شود، شکایت دارند.این کشاورزان با آنکه سقف حمایت‌های سازمان‌های همکار را پایین توصیف می‌کنند اما با آنهم این کمک‌ها به دسترس کشاورزان و افراد مستحق قرار نمی‌گیرد. رمضان 35 ساله یک تن از کشاورزان در مرکز ولایت بادغیس در صحبت با رادیو نریمان می‌گوید: با اینکه سه ماه است از شروع فعالیت‌های کشاورزی برای سال آینده در این ولایت می‌گذرد، اما وی تا اکنون هیچ کمکی را از سوی سازمان‌ها ملی و بین‌المللی دریافت نکرده است.وی اضافه می‌کند که: عمدتا تخم‌های بذری از سوی سازمان‌های همکار در اختیار شوراهای محل قرار داده می‌شود، اما به گفته وی؛ این کمک‌ها به کشاورزان و مستحقان نمی‌رسد.بر اساس ادعای رمضان؛ اغلب کمک‌های سازمان‌های بین المللی با میل شوراها و اربابان محل در اختیار افراد و اشخاصِ قرار می‌گیرد که مستحق نیستند.وی با اشاره به مداخله و نفوذ شوراهای محلی در روند‌های کمک رسانی از سازمان‌های امداد رسان می‌خواهد که چهارچوب‌های کارآمدتری برای نظارت بهتر و بیشتر تعریف نمایند.مداخله شوراهای محلی و رئیسان روستاها در برنامه‌های مختلف کمک‌ رسانی یک مسئله تازه‌ای نیست بل پیش از این نیز بارها از نفوذ و مداخله آنان ابراز نگرانی و سخت انتقاد شده است.عبدالله یک تن دیگر از کشاورزان در ولایت بادغیس می‌گوید: کمک‌های اغلب به شوراهای‌محلی داده می‌شود، به ندرت در دسترس نیازمندان و یا کشاورزان قرار می‌گیرد.وی می‌افزاید که: سازمان‌های بین‌المللی باید تا رسیدن کمک‌ها و یا دانه/تخم‌های اصلاح شده بذری به کشاورزان و افراد مستحق از نزدیک نظارت نموده تا از هر گونه حق تلفی جلوگیری شود.این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که چندی قبل سخنگوی سازمان جهانی غذا یا WFP در صحبت با رادیو نریمان تاکید نمود که: کمک‌های بین المللی براساس کارشیوه‌های درست و شفاف صور می‌گیرد. وحیدالله امانی سخنگوی سازمان جهانی غذا یا WFP می‌گوید:” کمک‌های بین‌المللی بدون جانب داری در اختیار شهروندان نیازمند افغان قرار بگیرد و پیوسته تلاش شده است که مستحقان از نزدیک شناسایی و مورد حمایت قرار گیرد.امانی اضافه می‌کند که: کانال‌های متعددِ برای انتقال مشکلات و تخلفات در پیوند به مراحل مختلف از شناسایی افراد نیازمندگرفته تا توزیع کمک‌ها در سطح محل وجود دارد که شهروندان افغان می‌توانند تماس بگیرند و شکایت شان را درج کنند.بادغیس یکی از جمله ولایت‌های در شمال غرب کشور به حساب می‌آید که بیشتر شهروندان آن مصروف فعالیت‌های کشاورزی و دامداری هستند.قابل ذکر است که ولایت بادغیس از معدود مناطق کوهستانی کشور بوده که عمدتا کشاورزان آن للمی کار هستند.خشک‌سالی‌ها متواتر در دو تا سه دهه اخیر در کشور عمیقا بر فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در این ولایت تاثیر گذاشته تا جایکه شماری زیادی از کشاورزان و دامداران ناگزیر به تغییر شغل شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.