شکایت شهروندان بادغیس از کیفیت پایین خدمات مخابراتی

شماری از باشند‌‌گان بادغیس در شمال غرب افغانستان از کیفیت پایین خدمات شبکه‌های مخابراتی شکایت نموده و می‌افزایند که: آنان از هفته‌ها و یا ماه‌ها به این طرف در برقراری […]

» ادامه