شهروندان بادغیس: سازمان‌های بین‌المللی در رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان ضعیف عمل کردند

نهادهای ملی و بین المللی امداد رسان‌ از سال‌ها به این‌سو، به هدف کمک و مساعدت به شهروندان نیازمند افغانستان در بخش‌های مختلف کشور فعالیت دارند.اما پیوسته بر فعالیت‎ و عملکرد امداد رسانی این نهادها انتقادهای از جمله نرسیدن کمک‎ها به نیازمندان اصلی مطرح بوده است.در این اواخر شماری زیادی از شهروندان ولایت بادغیس با انتقاد از عملکرد سازمان‌های امداد رسانه، مدعی اند که اغلب؛ کمک‌های بین المللی به نیازمندان نرسیده بل برای افراد و محلات مشخصِ توزیع می‌شود.باشنده‌گان محل در بادغیس اضافه می‌کنند که: کمک‌های نهادهای امداد رسان باید همه شمول باشد و به نیازمندان اصلی در تمام نقاط ولایت بادغیس رسانده شود.این باشنده‌گان تاکید دارند که: نهادهای امداد رسان باید اصول مربوطه را برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان رعایت و اعمال نمایند.عبدالبصیر عرفان یک باشنده محل در بادغیس می‌گوید:” از روند توزیع کمک‌ها نظارت صورت نمی‌گیرد، به هر منطقه که می‌روند به اساس قومیت و روابط کمک صورت می‌گیرد، خیلی مهم است که از تمام‌ کارها نظارت شود.”عبدالعزیز شتاب یک باشنده دیگر این ولایت مدعی است که:” دفترهای امداد رسان هر وقت که سروی می‌کنند، یک ولسوالی مشخص، یک منطقه مشخص و یک قوم مشخص را در نظر می‌گیرند و آن‌ها را سروی نموده و برای شان کمک می‌کنند، اما مردمان نیازمند دیگری هستند که نیاز به کمک دارند و باید برایشان توجه شود‌”.در حالیکه باور عمومی بر این است که کمک‌های بشردوستانه بین المللی به هدف رفع احتیاج‌ افراد و خانواده‌های نیازمند صورت می‌گیرد و باید برای آنان توزیع شود.سید محمود فهیم انتظار استاد دانشگاه تاکید می‌کند که: در توزیع کمک‎های بین‌المللی باید؛ عادلانه بودن، متناسب بودن و ضروری بودن روند‌های کمک رسانی در نظر گرفته شود.آقای انتظار می‌گوید که:” اگر خلاف قواعد و بدون درنظر داشت اصول اساسی، این کمک‎ها توزیع گردد، در واقع این امر به معنی زیر پا کردن پرنسیپ‌های بین المللی در این خصوص است”.اما در همین حال مسوولان نهادهای امداد رسان در افغانستان می‌گویند: این نهادها همواره براساس میکانیزم مشخص، نیازمندان را شناسایی و سروی نموده و برای شان کمک می‌کنند.وحیدالله امانی سخنگوی سازمان جهانی غذا یا WFP که مسوولیت رساندن بخش کلانِ از کمک‌های بین‌المللی را در افغانستان به عهده دارد، در صحبت با رادیو نریمان می‌گوید:”این نهاد بدون جانب داری کمک رسانی نموده و در تلاش است که پیوسته نیازمندان در تمام مناطق شناسایی و برای شان کمک صورت گیرد”.امانی می‌افزاید که:” تیم‌های این نهاد در تمام نقاط افغانستان بدون درنظر گرفتن کتگوری خاصِ؛ حزب، لسان و یا نژاد با سروی دقیق خانه به خانه، افراد نیازمند را شناسایی و برای شان مواد غذایی و غیرغذایی توزیع می‌کنند.”امانی اضافه می‌کند که در صورت وجود مشکلات و تخلف در سروی و توزیع کمک‌ها، مردم می‌توانند از طریق کانال‌های ارتباطی با این نهاد تماس گرفته و شکایت شان را درج کنند.براساس آمار سازمان‌های مختلف امداد رسان بین‌المللی در افغانستان، در حال حاضر نزدیک به بیست میلیون از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.