تاکید شماری از فرهنگیان بر ایجاد موزهِ معیاری در بادغیس

ولایت بادغیس در حوزه غرب افغانستان از جمله ولایات باستانی است که دها محل باستانی و آبده را در خود جای داده است. با گذشتِ زمان، آثار بی شماری تاریخی نیز از محلات مختلف ولایت بادغیس بدست آمده است. اما با وجود محلات تاریخی و موجودیت آثار باستانی و تاریخی بی شمار در این ولایت؛ موزه و یا محلِ مناسبِ برای نگهداری این آثار در بادغیس وجود ندارد. اکنون شماری از باشنده‌گان و فرهنگیان با نگرانی از نبود موزه برای نگهداری آثار باستانی دربادغیس بر ایجاد موزیم معیاری تاکید دارند.آنان می‌گویند: همواره آثار ارزش‌مند و با قدمت تاریخی به اشکال مختلفِ در اختیار اداره محل قرار می‌گیرد اما محلِ برای حفظ آن وجود ندارد. *عبدالواسع وسیم باشنده بادغیس می‌گوید:” آثار باستانی بادغیس گویای تاریخ کهن این سرزمین است و باید از آن در یک محل مناسب در این ولایت نگهداری و حفاظت گردد.”* *هارون‌شاه شفیق باشنده دیگر بادغیس نیز تاکید دارد که:” باید ادارات مربوطه برای نگهداری از آثار باستانی، موزیم و آرشیو را ایجاد یا اعمار نمایند.”* باشنده‌گان بادغیس خاطر نشان می‌سازند که؛ در صورت عدم ایجاد موزه برای نگهداری و حفظ آثار باستانی این ولایت، تمام این آثار که در واقع بیانگر قدمت و هویت این ولایت است نابود و از بین خواهند رفت. موزه و یا موزیم به مجموعه از آثار باستانی و یا محلِ گفته می‌شود که آثار باستانی یک محل را در آن نگهداری و حفاظت می‌کنند. با این حال فرهنگیان، وجود موزه در مناطق و ولایاتِ با قدمت تاریخی و کهن را یک امر ضروری دانسته و آن‌ را با اهمیت می‌دانند. ولی‌شاه بهره آگاه امور فرهنگی می‌گوید: ایجاد موزه باعث حفظ و نگهداری آثار باستانی یک سرزمین می‌شود و از سوی هم میتواند محلِ برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی باشد که این خود اهمیت اقتصادی را نیز به همراه دارد. *بهره افزودکه:” تمام ولایت‌های افغانستان تاریخی هستند و بادغیس هم شامل آن‌ها است و نیاز مبرم است تا حکومت و مسئولان، موزهِ را برای نگهداری آثار آن ایجاد نمایند.”* با این خواست‌ها مسئولان محلی در بادغیس می‌گویند: همواره تلاش شده تا از آثار باستانی و محلات تاریخی این ولایت حفاظت شود. *مطیع الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس می‌گوید:” وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا در هر ولایت، به شمول بادغیس، موزیم را برای نگهداری آثار تاریخی بسازد.”* درحالی از نبود موزیم در ولایت باستانی بادغیس ابراز نگرانی می‎شود که هم اکنون ده‌ها قلم آثار تاریخی این ولایت در موزیم ولایت هرات نگهداری می‎گردد. قابل ذکر است که در کنار آثار دیگر باستانی بادغیس، در طی چند ماه اخیر چندین اثر تاریخی و باستانی و سکه های باارزش و با قدمت چندین صد سال، از نزد شماری از افراد غیر مسئول و احتمالا قاچاقچی آثار تاریخی بدست آمده است. این درحالیست که طی دو دهه گذشته نیز هیچ اقدامِ برای ساخت موزیم در ولایت بادغیس نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.