توزیع لوازم “پزشکی و مورد ضرورت” به مراکز درمانی بادغیس

یک سازمان غیر دولتی، لوازم پزشکی و سایر تجهیزات مورد استفاده مراکز درمانی را در اختیار اداره صحت عامه ولایت بادغیس قرار داد. سازمان غیردولتی موسوم به MMRCA در ولایت […]

» ادامه