کار ساخت شبکه آبرسانی قلعه‌نو؛ با اختصاص ۱۱۷ میلیون‌افغانی از سر گرفته می‌شود

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، در تازه ترین تصمیم از شروع کار دست‌کم 11 پروژه عمرانی نیمه تمام دوره جمهوریت خبر می‌دهد.معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای امارت اسلامی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این پروژه‌ها شامل بودجه انکشافی سال 1402 خورشیدی شده که با شروع سال‌جدید، کار آنها نیز از سر گرفته خواهد شد. بربنیاد این اعلامیه؛ پروژه‌ آبرسانی شهر قلعه‌نو نیز یکی از پروژه‌های یازده‌گانه است که کار آن در سال آینده از سر گرفته خواهد شد. وزرات مالیه/ دارایی امارت اسلامی نیز تائید می‎کند که “ادامه کار پروژه آبرسانی شهر قلعه‎نو” شامل بودجه انکشافی سال‌جدید شده است. احمدولی حقمل سخنگوی وزرات مالیه/دارایی در تماس به رادیو نریمان می‎گوید: این وزرات مبلغ 117میلیون‌افغانی را در سند بودجه 1402 خورشیدی، برای ختم‌کار پروژه آبرسانی قلعه‏نو بودجه اختصاص داده است.حقمل تاکید می‌ورزد که کار این پروژه در سال آینده خورشیدی تکمیل خواهد شد. با این‌حال باشنده‎گان بادغیس با استقبال از اختصاص یافتن بودجه برای تکمیل پروژه آبرسانی شهر قلعه‌نو، خواهان شروع هرچی زودتر کار آن هستند. این باشنده‎گان می‎گویند: با آغاز کار پروژه‌ای نیمه‌تمام آبرسانی شهر قلعه‎نو؛ از یک‌طرف زمینه کار و اشتغال مساعد و از طرف دیگر آب آشامیدنی مردم تامین می‌شود. در همین‌حال آگاهان امور اقتصادی از سرگیری کار پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای زیربنایی را بر رشد اقتصادی و انکشافی کشور مفید و موثر عنوان می‌دارند. عبدالهادی خلیق استاد دانشگاه می‎گوید:” راه اندازی و تطبیق پروژه‌های زیربنایی و انکشافی در کشور؛ اشتغال‌زایی، رفاه جامعه، آسایش و توسعه مردم، افزایش درآمد و تولیدات ملی و رشد زراعت را درپی دارد.” درحالی تاکید بر از سرگیری کار پروژه آبرسانی قلعه‎نو می‎شود که این پروژه، در سال 1396خورشیدی در سه‌فاز یا بخش آغاز و قسمت‌های از آن تکمیل شده است. عبدالرحیم زاهد آمر آبرسانی بادغیس می‎گوید: بخش اول این پروژه شامل حفر شش‌حلقه‌چاه عمیق آب، اعمار ساختمان پمپ آب و تهیه جنراتور بوده که کار ساخت آن در سال 1397 تکمیل شد. آقای زاهد می افزاید که: بخش دوم این پروژه شامل پایپ انتقال آب با طول 45 کیلومتر از منطقه قادس‌خوردک ولسوالی قادس الی شهر قلعه‎نو و اعمار ذخیره سه‌هزار متر مکعب آب در شهر قلعه‌نو می‌شود که در سال1398 به‌پایه اکمال رسیده است. وی اضافه می‏کند که: بخش سوم این پروژه شامل پایپ‌گذاری در نواحی شهر و اعمار ساختمان اداری اداره آبرسانی می‌شود که در سال 1399 تنها کار لوله کشی آن آغاز و اما با پیشرفت 65 درصدی درپی تحولات متوقف شده است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی اداره آبرسانی بادغیس؛ هم‌اکنون از شبکه آبرسانی قرقیطو در قلعه‏نو، حدود سه‌هزار مشترک استفاده می‎کنند که با انتقال آب قادس به قلعه‎نو، این آمار بلند خواهد رفت. گفته شده که هزینه‌کل پروژه آبرسانی قلعه‏نو، 326 میلیون افغانی بوده که 209 میلیون آن پرداخت شده است. لازم به ذکر است که هم‌اکنون شهروندان قلعه‎نو با کمبود آب مواجه بوده و آب آشامیدنی مورد نیاز شان را از شرکت‌های تصفیه آب خریداری می‎کنند. قابل یاد آوری است که چندی قبل گزارش‌های مبنی بر آسیب دیدن بخشی از پایپ انتقال آب در منطقه‎ای قرچغی ولسوالی قادس منتشر شده بود، چالش که اکنون مسئولان از رسیده‌گی به آن اطمنیان داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.