پابرجایی سایه “مرگبار” جنگ بر زندگی شهروندان؛ خانواده‌های قربانیان:”ساحات جنگ زده برای جلوگیری از ادامه تلفات از وجود ماین‌ها پاکسازی شود”

ماین‌های تعبیه شده و مواد منفجر نشده بجامانده از جنگ‌ همواره از کودکان و نوجوانان قربانی گرفته که تازه ترین مورد به قربانی شدن دو پسر نوجوان در ولسوالی آبکمری […]

» ادامه