دامداران بادغیس گرفتار کمبود علوفه‎‌ و نگران گرانی آذوقه؛ وزارات زراعت: از حمایت مالداران خبر می‌دهد

بسیاری از باشنده‌گان ولایت بادغیس پیشه‌ای دامداری و مالداری دارند، اما این قشر از آنچه که کمبود علوفه و گرانی آذوقهای حیوانی عنوان میکنند، نگران اند.

برخی از دامداران ولایت بادغیس میگویند: با فرا رسیدن فصل سرما به کمبود علوفهای حیوانی مواجه اند وهیچ علوفهای به دلیل خشک‌سالی‌های اخیر در دسترس ندارند تا مواشی شان را تغذیه نمایند.

این دامداران می افزایند که: درکنار کمبود علوفه بهای سرسام آور آذوقه نیز آنان را به چالش کشیده و توان خریداری آن را ندارند.

عبدالغفور یک‌تن از دامداران بادغیس به گنج مواشی شهر قلعه‌نو آمده تا با فروش چندین راس گوسفند‌ به دها دیگر مواشی اش، آذوقه خریداری کند.

اما او میگوید:” بهای کاه، جو و دیگر علوفه بسیار بلند است و  توان خریداری آنرا ندارم، مالداران مواشی شان را به فروش میرسانند تا آذوقه خریداری کنند“.

محمود یکی دیگر از دامداران نیز میگوید: در دشت و صحرا هیچ علوفه‌ی نیست.او انتظار دارد تا نهادهای مربوطه آذوقه‌ای حیوانی برای مالداران کمک کند و یاهم علوفه را با بهای پایین تر در اختیار دامداران قرار دهند.

با این حال آگاهان امور کمبود علوفه و گرانی آذوقه را ناشی از خشک‌سالی عنوان نموده و تاکید دارند که: حکومت با داشتن بیشترین نقش باید از دامداران پشتیبانی نماید.

عبدالمومین عظیمی استاد دانشگاه در بادغیس میگوید: توزیع خوراکههای حیوانی به دامداران، برگزاری جلسات مشورتی، برنامههای حیاتی برای آبیاری چراگاه‌ها، بذرکردن نباتات علوفهای زودرس، تناوبها و بهره برداری از تکنیک‌های زراعتی، مقاوم سازی بذرها در برابر خشکسالی، بهبود مدیریت بقایای زراعتی در استفاده حیوانات و استفاده گیاهان پوششی در مزارع و علفچرها میتواند راه‌کارهای برای حمایت از دامداران باشد.

درهمین حال وزارت زراعت آبیاری و مالداری امارت اسلامی از توزیع خوراکه‌های حیوانی و نیز راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی برای دامداران این ولایت خبر می‌دهد.

مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی این وزارت به رادیو نریمان میگوید: برای 4500 تن از دامداران در ولسوالی‌های بالامرغاب، مقر، غورماچ و قلعهنو؛ 900 تُن خوراکه حیوانی توزیع شده است.

آقای مستعین می افزاید که: حدود هشت هزار دامدار دیگر در مربوطات ولسوالی‌های آبکمری، قادس، مقر، بالامرغاب، جوند، غورماچ و قلعهنو سروی شده و برای هرکدام از آنان 200 کیلوگرام خوراکهای حیوانی توزیع می‌شود.

درحالی دامداران بادغیس از کمبود علوفه و گرانی آذوقه حیوانی ابراز نگرانی میکنند که چندین سال اخیر خشک‌سالی‌های مداوم و پی درپی را تجربه کرده اند، خشک‌سالیهای که نه تنها قشر دامدار بلکه ساکنان کشاورز این ولایت را نیز متضرر ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.