دامداران بادغیس گرفتار کمبود علوفه‎‌ و نگران گرانی آذوقه؛ وزارات زراعت: از حمایت مالداران خبر می‌دهد

بسیاری از باشنده‌گان ولایت بادغیس پیشه‌ای دامداری و مالداری دارند، اما این قشر از آنچه که کمبود علوفه و گرانی آذوقه‎ای حیوانی عنوان می‎کنند، نگران اند. برخی از دامداران ولایت […]

» ادامه