انتقاد از خاموشی نهادهای مدنی در برابر مشکلات مردم؛ باشنده‎گان بادغیس:”نهادهای مدنی دربرابر کاستی‎ها مهر سکوت می‌زنند”

سکوت و خاموشی نهادهای مدنی در برابر چالش‎ها و مشکلات جامعه، انتقادهای را به همراه شده است. باشنده‎گان بادغیس می‎گویند: در این اواخر و با تحولات در کشور؛ عملکرد نهادهای مدنی کم‌رنگ شده و از چندی به این‌سو نهادهای مدنی به مسئولیت‌های شان رسیده‎گی نمی‌کنند. این باشنده‌گان می‎ افزایند که: در شرایط فعلی و با توجه به چالش‌های موجود در اجتماع نیاز است تا جامعه مدنی بیش از گذشته برای انتقال مشکلات مردم به حکومت عمل نمایند. اسماعیل باشنده بادغیس می‌گوید:”امروز در جامعه گراف مشکلات مردم بلند رفته اما جامعه مدنی مهر سکوت زده اند، دادخواهی نمی‏کنند و صدای مردم را به حکومت نمی رسانند”. خبیر احمد باشنده دیگر بادغیس تصریح می‌کند که:”جامعه مدنی پُل ارتباطی بین دولت و ملت است، باید انسجام پیدا کند و مشکلات و صدای مردم را منتقل کنند”.باشنده‎گان بادغیس درحالی از عملکرد نهادهای جامعه مدنی انتقاد دارند که با تحول اخیر حضور نهادهای مدنی در بسیاری از بخش‌ها کمرنگ شده است.با این وجود آگاهان امور به این باورند که: جامعه مدنی به معنای جامعه شهروند بوده و در اصل نهادهای واسط یا میانجی بین مردم و دولت است که رویکرد مدنی دارند. علی‌رضا کارگر استاد دانشگاه می‌گوید: به هر اندازه که جامعه مدنی در یک کشور فعال باشد، به همان میزان دولت‌ها نسبت به وقایع و چالش‌ها مسئولیت پذیرتر خواهند شد. آقای کارگر؛ تمامی افراد جامعه را جزئی از شهروندان جامعه مدنی عنوان داشته و تاکید دارد که در شرایط فعلی جامعه مدنی به حاشیه زده شده اما نیاز است تا این نهادها طبق فلسفه وجودی شان عمل نموده و نیازها و خواسته‌ها را انعکاس دهند. کارگر افزود:”مبنای اساسی شکل گیری جامعه مدنی مبتنی برکسب امتیازات سیاسی، اقتصادی و گرفتن قدرت نیست اما در دو دهه اخیر این نهادها بی‌طرف نمانده و تبدیل به نهادهای پروژه بگیر شدند و از این‌رو نتوانستند وظایف و کاربردهای شان را انجام دهند”. با این حال مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی بادغیس می‎گوید: نهادهای مدنی با تحول اخیر نیز فعالیت داشته و دادخواهی شان را برای رساندن مشکلات مردم به گوش مسئولان ادامه داده است. آقا ارباب شیخ الاسلامی می‎گوید: برای رفع مشکلات جامعه و بخصوص برای راه اندازی پروژه های خورد و بزرگ با مسئولان صحبت داشته و خواهان از سرگیری کار این پروژه‌ها و رفع چالش‌ها شده اند. شیخ الاسلامی می افزاید که:”بیشتر از گذشته در بخش‌‎های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی صحی و سایر عرصه‌ها تلاش می‎شود و صدای مردم از این طریق به گوش مسئولان می‌رسد”. درحالی باشنده‎گان بادغیس از کوتاهی نهادهای مدنی دربرابر مسئولیت‌های شان مبنی بر انعکاس مشکلات در جامعه انتقاد می‎کنند که در گذشته این نهادها با کوچک ترین چالش واکنش نشان داده و دست به دادخواهی مدنی می‌زدند اما به باور شهروندان اکنون به این رویکرد متوصل نمی‎شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.