توقف خدمات درمانی مبتلایان به موادمخدر در قلعه‌نو؛ متین: کارکنان درمانگاه پابرجا و حقوق دریافت می‌کنند

مسئولان صحی می‌گویند: درمانگاه ۲۰ بستر تداوی معتادین بادغیس ازعرضه خدمات و رسیده‌گی به بیماران معتاد به مواد مخدر باز مانده است.داکتر امین الله متین مسئول این درمانگاه به نریمان […]

» ادامه