گرامی داشت از روز ملی سرباز در ولایت بادغیس

از روز ملی سرباز(نهم حوت) امروز طی محفل در سالون کنفرانس های مقام ولایت بادغیس، گرامی داشت گردید.

صدها باشنده، مسئولان محلی و نماینده گان مردم ولایت بادغیس؛ در این نشست از کارکردها و تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با تفویض تقدیر نامه و دسته‌های گل از این نیروها تقدیر نمودند.

آنان با حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تاکید نمودند که در صورت نیاز حاضر اند درکنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با گروه‌های مخالف، مبارزه کنند.

در همین حال حسام الدین شمس والی بادغیس می‌گوید: نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در این ولایت آماده مبارزه با هر گروه مخالف مسلح دولت و دفاع از سرزمین هستند.

آقای شمس گفت: درمذاکره به روی طالبان مسلح باز است و روی به صلح بیاورند درغیر آن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با آنان مبارزه و اجازه برهم زدن نظم را به هیچ گروه نمی‌دهد.

این درحالیست که از چندین سال به اینسو از نهم حوت روز ملی سرباز، همه ساله در سراسر کشور بخصوص در ولایت بادغیس از تلاش‌های قوای افغان تقدیر می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.