حسام الدین شمس به حیث والی جدید ولایت بادغیس به کارش آغاز کرد

والی جدید ولایت بادغیس امروز سه شنبه وارد این ولایت شده و رسمآ به کارش آغاز کرد.

حسام الدین شمس والی جدید توسط یکی از معینان اداره مستقل ارگانهای محل با حضور نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان و شورای ولایتی بادغیس به همکارانش معرفی گردید.

وی اخیر هفته گذشته بر اساس یک حکم ریاست جمهوری به عنوان والی بادغیس تعیین شد.

پیش از این عبدالغفور ملک زی مسئولیت ولایت بادغیس را به عهده داشت که سه ماه قبل به عنوان والی نورستان معرفی شد.

گفته می شود که قبل از این آقای شمس در سمت های آمریت رادیو تلویزیون و ولسوالی انجیل ولایت هرات و ریاست تعقیب اوامر و هدایات ریاست جمهوری نیز کار کرده است.

این درحالی است که از سه ماه بدینسو ولایت بادغیس توسط سرپرست اداره میشود.

قابل ذکر است که چندی قبل پاسوال جمعه گل همت منحیث والی در این ولایت گماشته شده بود اما معترضان به طیاره حامل وی اجازه نشست ندادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.