ثبت دومین واقعه مثبت پولیو در طی پنج ماه گذشته در بادغیس

مسئولان صحی در ولایت بادغیس از ثبت دومین واقعه مثبت پولیو (فلج اطفال) در این ولایت خبر می دهند. داکتر عبدالطیف روستایی رئیس صحت عامه بادغیس می گوید: فرد مصاب […]

» ادامه