معترضان با بستن میدان هوایی و دروازه مقام ولایت بادغیس؛ مانع معرفی والی جدید شدند

شماری از باشنده گان ولایت بادغیس در هم آهنگی با نمایندگان پارلمان و اعضای شورای ولایتی مانع معرفی والی جدید این ولایت شدند.

آنان با حضور در میدان هوایی شهر قلعه نو، هشدار داده اند که به هواپیمای والی اجازه نشست نمیدهند.

عبدالبصیر عثمانی نماینده مردم بادغیس در مجلس نماینده گان به رادیو نریمان میگوید: تا زمانیکه حکومت مرکزی کادر های ورزیده این ولایت را به رده های بلند حکومتی مقرر نکند، آنان اجازه نمی دهند والی جدید معرفی گردد.

آقای عثمانی می افزاید: مردم هم اکنون در دروازه مقام ولایت بادغیس تجمع نموده و دست به اعتراض زنده اند.

وی میگوید: تا زمانیکه به خواسته های مشروع و قانونی مردم بادغیس توجه صورت نگیرد آنان به این اعتراض شان ادامه خواهند داد.

گفته میشود که معترضان خواهان بیرون شدن معاون و سرپرست ولایت بادغیس از دفتر کارش شده اند.

در این اعتراض ها، اعضای شورای ولایتی، نماینده گان مردم بادغیس در مجلس نماینده گان، فعالین جامعه مدنی و شماری باشنده گان این ولایت حضور دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.