کشته و زخمی شدن چهار منسوب ارتش ملی در مرکز بادغیس؛ منابع: یک پاسگاه نیز سقوط کرده است

منابع امنیتی از کشته و زخمی شدن چهار منسوب ارتش ملی و سقوط پاسگاه این نیروها به دست طالبان مسلح خبر می دهند. یک منبع امنیتی که نمی خواهد نامی […]

» ادامه