طالبان مسلح به تازه گی یک پایه برق را در ولسوالی مقر بادغیس تخریب نمودند

طالبان مسلح یک پایه برق وارداتی از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس را در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت تخریب کردند.
یک عضو شورای ولایتی بادغیس با تائید این خبر می گوید: افراد وابسته به طالبان مسلح بامداد امروز سه شنبه یک پایه برق را در روستای موسوم به “لودین های” ولسوالی مقر این ولایت هدف قرار داده و آنرا تخریب نمودند.
بهاالدین قادسی یک عضو شورای ولایتی بادغیس گفت: افراد طالبان این پایه (پایه برق) را با شلیک راکت تخریب نمودند.
در همین حال عبدالشکور بشارت سرپرست آمریت برق ولایت بادغیس می گوید: گزارش های واصله به آنان نیز حاکی از تخریب یک پایه برق توسط گروه طالبان مسلح در ولسوالی مقر دارد.
سرپرست اداره برق ولایت بادغیس می افزاید که: قرار بود طالبان مسلح نتیجه دیدار های شان با محاسن سفیدان و متنفذان محلی را روز سه شنبه طی تماس تلفنی اعلام نمایند.
گفته می شود که محاسن سفیدان و متنفذان محلی روز دوشنبه با نماینده گان طالبان مسلح دیدار و خواهان برداشته شدن موانع بر سر راه برق شهر قلعه نو، مرکز این ولایت شده بودند.
باید گفت برق وارداتی کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از چهار روز به اینسو توسط طالبان مسلح به دلیل آنچه انان وارد شدن تلفات به افراد ملکی در پی حمله نیروهای امنیتی می دانند، قطع گردیده است.
اما نهاد های امنیتی این ادعای طالبان مسلح را مبنی بر وارد نمودن تلفات به افراد ملکی رد می نمایند.
قابل ذکر است که نیروهای امنیتی جمعه شب گذشته عملیات را در ولسوالی مقر راه اندازی نموده بودند و مدعی شدند که در آن تلفات‌ی به طالبان مسلح وارد شده است.
در حال حاضر از برق وارداتی کشور ترکمنستان به بادغیس؛ 7000 هزار فامیل استفاده می نمایند.

خبر: فوزی
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.