طالبان مسلح به تازه گی یک پایه برق را در ولسوالی مقر بادغیس تخریب نمودند

طالبان مسلح یک پایه برق وارداتی از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس را در مربوطات ولسوالی مقر این ولایت تخریب کردند. یک عضو شورای ولایتی بادغیس […]

» ادامه