اعتراض ها در پی کاهش عرضه خدمات شبکه های مخابراتی در بادغیس

صدها تن از باشنده گان ولایت بادغیس بعد ظهر امروز(شنبه) در پیوند به کاهش عرضه خدمات شبکه های مخابراتی در بادغیس دست به اعتراض زدند.
در این جمع باشنده گان بادغیس، فعالان مدنی و نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان و شورای ولایتی نیز حضور داشتند.
معترضان با سر دادن شعار ها تاکید کردند در صورت اینکه شبکه های مخابراتی به زودی عرضه خدمات شانرا 24 ساعته نسازد، آنان از استفاده محدود این شبکه ها دست خواهند کشید.
این باشنده گان با پیمودن جاده های شهر قلعه نو از کاهش عرضه خدمات شبکه های های مخابراتی در بادغیس سخت انتقاد نمودند.
در همین حال شورای ولایتی بادغیس می گوید: پس از کاهش عرضه خدمات شبکه های مخابراتی در این ولایت مردم به جاده ها ریخته اند و پس از این عرضه این شبکه ها را در زمان محدود نمی خواهند.
عبدالعزیز بیک رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید: مردم بادغیس پس از این از شبکه مخابراتی خصوصی استفاده نخواهند کرد و برای حل مشکلات شان روی به شبکه مخابراتی سلام خواهند آورد.
با این حال عزیزالله صابری سرپرست ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در بادغیس می گوید: خواسته های معترضان را از نزدیک شنیده است و موضوع را به مرکز کشور در میان می گذارد.
این درحالیست که : شبکه های مخابراتی خصوصی در پی تهدید مستقیم طالبان مسلح عرضه خدمات شان را به هشت ساعت از طرف روز کاهش داده اند.
خبر : حبیب فوزی
ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.