پیوست یک گروه شش نفری طالبان مسلح به روند صلح در بادغیس

یک گروه مسلح ناراضی مخالف دولت در ولایت بادغیس بعد از ظهر امروز (دوشنبه) با جنگ افزار های دست داشته شان شامل پروسه صلح شده اند.
مسوولان محلی در ولایت بادغیس میگویند: این گروه که تعداد شان به شش نفر میرسد؛ پیش از این در مربوطات ولسوالی آبکمری بادغیس و ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات فعالیت ضد دولتی داشته اند.
عبدالغفور ملکزی والی ولایت بادغیس گفت که: این افراد براساس فعالیت ماموران اداره امنیت ملی جذب پروسه صلح در این ولایت شده اند.
گفته شده است که افراد مذکور از یک سال به اینطرف در صفوف ناراضیان مسلح قرار داشتند.
در همین حال افراد پیوست شده به پروسه صلح انگیزه پیوست خود را به گروه طالبان تشویق افراد وابسطه به این گروه عنوان داشته و می گویند: اکنون به این پی برده اند که جنگ کنونی موجب کشتن افغانها می شود.
آنان اضافه می کنند که پس از این در کنار نیروهای امنیتی امنیت مردم و مناطق شانرا تامین خواهند کرد.
این پیوست شده گان از سایر افراد ناراضی میخواهند که به پروسه صلح یکجا شده و برای کشور خویش خدمت نمایند.
افراد نا راضی در ولایت بادغیس در حالی به پروسه صلح می پیوندند که اخیراً حملات هوای علیه آنان در این ولایت بیشتر شده و نهاد های امنیتی تاکید بر نابودی مخالفان مسلح دارند.
خبر : حبیب فوزی
ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.