مسئولان پنج اداره محلی بادغیس از سوی هیئت مجلس نمایندگان به دادستانی کل معرفی شدند

هیئت اعزامی مجلس نماینده گان به ولایت بادغیس، مسئولان درجه اول پنج اداره محلی این ولایت را به دادستانی‌کل معرفی کرده است.
کمیسیون عرایض و سمع شکایات مجلس نماینده گان می گوید: روئسای ادارات صحت عامه، شفاخانه، شهرداری، مهاجرین و آمر شهدا و معلولان ولایت بادغیس به دادستانی‌کل افغانستان معرفی شده اند.
محمد صادق قادری رئیس کمسیون عرایض و سمع شکایات در مجلس نماینده گان طی تماس تلیفونی به رادیو نریمان گفت: به اساس بررسی هیئت اعزامی این کمسیون به بادغیس مسئولان ادارات ذکر شده، بنابه اتهام های فساد، بی کفایتی و شکایت مردم؛ به دادستانی‌کل معرفی گردیده اند.
آقای قادری می افزاید که: بر بنیاد بررسی های آنان؛ این ادارات روابط خاص با افراد مشخص داشته اند و به سایر مردم به درستی خدمات را ارائه نمی کردند.
قادری اضافه می کند که: تمام اسناد و مدارک مربوط به فساد، خویش خوری، بی کفایتی و عدم ارائه درست خدمت به مردم که از این ادارات گرد آوری شده بود، در قالب یک گزارش به دادستانی‌کل فرستاده شده است.
وی تاکید می ورزد که: تمام فیصله های مجلس نماینده گان قابل اجرا بوده و این موضوع پس از این نیز از سوی نماینده گان مردم تعقیب و پیگیری می شود.
کمسیون عرایض و سمع شکایات مجلس نماینده گان در گزارش که به دادستانی‌کل فرستاده است خواهان برخورد با این افراد شده است.
این درحالیست که هفته گذشته بنابه شکایت باشنده گان ولایت بادغیس هیئت از مجلس نماینده گان وارد قلعه نو مرکز بادغیس شده بودند.
این هیئت بسیاری از ادارات محلی بادغیس را تحت نظارت گرفته و فیصله شان را به مرکز انتقال داده اند.
اکنون پس از رسیدن این هیئت در مرکز کشور، روئسای پنج اداره محلی بادغیس بنابه موجودیت فساد و برخی مشکلات دیگر به دادستانی‌کل معرفی شده اند.
عبدالقدیر کامران شهردار شهر قلعه نو، عبدالطیف روستایی رئیس صحت عامه، حسام الدین تسل مسئول شفاخانه، عبدالظاهر بادغیسی رئیس مهاجرین و بسم الله مهجور آمر شهدا و معلولان این ولایت از کسانی استند که بر بنیاد گفته های اعضای مجلس به دادستانی‌کل کشور معرفی شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.