در پی انفجار ماین در مقر دو سرباز قوت های مرزی کشته شدند

انفجار دو حلقه ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی مقر ولایت بادغیس جان دو سرباز قوت های مرزی را گرفت. رئیس ارکان لوای سوم ارتش ملی مستقر در ولایت بادغیس […]

» ادامه