شبیخون طالبان در آبکمری؛ جان دو نیروی خیزش مردمی را گرفت

در نتیجه شبیخون طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس دو نیروی خیزش مردمی جان باخته اند. خداداد طیب ولسوال ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس با تائید این خبر می […]

» ادامه