جان باختن یک مامور پولیس در قادس

در پی خشونت های تازه در ولسوالی قادس ولایت بادغیس یک مامور پولیس محلی جان باخته است. سمنوال شیرآقا الکوزای آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت بادغیس می گوید: گروه طالبان […]

» ادامه