تهداب‌گذاری یک‌پروژه دیوار استنادی به‌هزینه 89 میلیون‌افغانی در بادغیس

سنگ تهداب یک پروژه دیوار استنادی امروز پنج شنبه در مربوطات شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس؛ با هزینه نزدیک به 89 میلیون افغانی گذاشته شد. انجینر محمد نعیم نوابی […]

» ادامه