سنگ تهداب ساختمان لیلیه اناث موسسه‌ تحصیلات‌عالی بادغیس به ارزش78 میلیون افغانی گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان لیلیه اناث موسسه تحصیلات عالی بادغیس؛ به هزنیه 78 میلیون افغانی از سوی مسوولان محلی در شهر قلعه نو مرکز این ولایت گذاشته شد.

سلیم غفوری رئیس موسسه تحصیلات عالی ولایت بادغیس می گوید: این ساختمان دارای 84 اطاق بوده که در سه منزل با تمام ملحقات اعمار می گردد.

رئیس موسسه تحصیلات عالی بادغیس افزود: بودجه این ساختمان از سوی بانک جهانی تمویل می گردد و قرار است در عرض یک و نیم سال آینده به بهره برداری سپرده شود.

آقای غفوری: اعمار این ساختمان را برای دانشجویان اناث موسسه تحصیلات عالی بادغیس بسیار مهم اعلام داشته و می افزاید که؛ با تکمیل شدن کار آن 400 دانشجوی دختر می توانند در لیلیه این موسسه جابجا شده و مشکلات دانشجویان از رهگذر نبود محل سکونت برطرف می گردد.

رئیس موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس همچنان اضافه میکند که: کار اعمار ساختمان لیلیه اناث از سوی یک شرکت ساختمانی خصوصی محلی به پیش برده خواهد شد.

بر اساس گفته های رئیس موسسه تحصیلات عالی بادغیس؛ زیر بنای ساختمان لیلیه اناث این موسسه 1600 متر مربع میباشد.

این در حالیست که چندی پیش نیز سنگ تهداب ساختمان موسسه تحصیلات عالی بادغیس به هزینه کمتر از 50 میلیون افغانی گذاشته شده بود که در حال حاضر کار آن جریان دارد.

خبر : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.