سنگ تهداب ساختمان لیلیه اناث موسسه‌ تحصیلات‌عالی بادغیس به ارزش78 میلیون افغانی گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان لیلیه اناث موسسه تحصیلات عالی بادغیس؛ به هزنیه 78 میلیون افغانی از سوی مسوولان محلی در شهر قلعه نو مرکز این ولایت گذاشته شد. سلیم غفوری رئیس […]

» ادامه