عبدالغفور ملک زی؛ والی جدید بادغیس آغاز به کار نمود

والی جدید بادغیس؛ داکتر عبدالغفور ملک زی امروز (یکشنبه) توسط معین پالیسی ریاست ارگان های محل طی محفلی به همکاران اش معرفی گردید.

داکتر عبدالغفور ملک زی؛ اخیراً براساس پیشنهاد ریاست ارگان های محل و منظوری رییس جمهوری به عنوان والی ولایت بادغیس معرفی گردید.
داکتر عبدالغفور ملک زی والی بادغیس در محفل معرفی خویش که در سالون کانفرانس های مقام ولایت ترتیب گردیده بود، وعده سپرد که تلاش خواهد کرد؛ به مشکلات مردم بادغیس رسیدگی نموده و تمام چالش های موجود در این ولایت را نیز به مرکز کشور انتقال دهد.
والی بادغیس از مردم این ولایت خواست؛ بخاطر تامین امنیت، حکومتداری خوب و بازسازی در این ولایت با وی همکاری نمایند.
این سومین والی می باشد که از بدو ایجاد حکومت وحدت ملی در بادغیس گماشته می شود.
والی جدید بادغیس در حالی کار اش را در این ولایت آغاز می کنند که در پهلوی عدم بر آورده شدن سه خواست اساسی ( سرک، برق و آب اشامیدنی) باشندگان این ولایت؛ دو چالش عمده دیگر که شامل افزایش تهدیدهای امنیتی و خشکسالی می باشد، نیز اضافه شده است.

خبر : حبیب فوزی
ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.