سنگ‌تهداب یک مرکز تجارتی برای زنان در مرکز بادغیس گذاشته شد

مسئولان در ریاست شهرداری قلعه‌نو؛ مرکز ولایت بادغیس از تهداب گذاری مرکز تجارتی تولیدی و صنعتی برای زنان تجارت پیشه می دهند.
عبدالقدیر کامران شهردار شهر قلعه‌نو می گوید؛ این مرکز تجارتی در سه منزل با تمام امکانات و معیارهای لازم در طی ۱۱ ماه کاری ساخته خواهد شد.
شهردار قلعه نو گفت که: این مرکز تجارتی در مجاروت غربی ساختمان شهرداری قلعه نو با زیربنای ۵۰۰ مترمربع اعمار می شود که دارای ۵۴ دربند دکان می باشد..
کامران؛ هزینه‌ی ساخت این مرکز تجارتی را حدود ۲۰ میلیون افغانی اعلام داشته که از بودجه‌ی تشویقی شهرداری قلعه‌نو تمویل می گردد.
براساس اظهارات شهر دار قلعه نو؛ قرار است از این مرکز صرف بانوان تجارت پیشه استفاده نمایند.
گفته می شود که کار ساخت این مرکز؛ از سوی یک شرکت ساختمانی خصوصی به پیش برده می شود.
قابل ذکر است که در حال حاضر زنان تجارت پیشه در بادغیس؛ در یکی مارکت خصوصی واقع در شهر مرکز قلعه نو قرار داشته و فعالیت می نمایند.

خبر: فوزی
ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.