توزیع آذوقه حیوانات برای مالداران متضرر از خشکسالی در بادغیس

مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس می گویند که: آنان روند توزیع آذوقه حیوانی را برای مالداران از اوایل هفته جاری به منظور حمایت مالدارن متضرر از خشکسالی در ولسوالی های قادس و بالامرغاب این ولایت آغاز نموده اند.

مدیر عمومی مالداری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس می گوید: اخیرآ مقدار 911 متریک تن کنجاره/آذوقه حیوانی از مرکز کشور جهت کمک به مالداران ارسال شده، که تا اکنون برای 150 تن از مالداران در دو ولسوالی یاد شده توزیع گردیده است.

عبدالحلیم حلیمزاد مدیر عمومی مالداری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس گفت که: این مواد زیر نظر هیئت موظف برای مالداران توزیع گردیده که برای هر راس مواشی در روز 360 گرام کنجاره/آذوقه حیوانی بگونه رایگان تخصیص داده شده است.

آقای حلیمزاد می افزاید که در حال حاضر این مقدار آذوقه حیوانی فقط برای مالداران که گوسفند دارند توزیع شده و در مراحل بعدی؛ سایر حیوانات را نیز شامل خواهد شد.

به گفته آقای حلیمزاد؛ این کمک ها نیاز های مالداران بادغیس را بصورت کامل بر آورده نکرده اما برای مدتی می تواند مفید واقع گردد.

براساس اظهارات مسوولانی محلی؛ در مجموع تا اوایل بهار امسال بیش از یک میلیون و سه صد هزار مواشی در بادغیس وجود داشته که گفته می شود هفتاد درصد آنان به دلیل خشکسالی ها تلف یا به سایر ولایات انتقال گردیده اند.

خشک سالی روان در بادغیس در نوع خود کم سابقه خوانده شده که پیامد های آن از هم اکنون دامن گیر دهقانان و مالداران این ولایت گردیده است.

 

خبر: فوزی

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.