صدها خانواده ی بیجاشده در انتظار کمک دولت در ولسوالی آبکمری

صدها خانواده از اثر حملات و تهدید های افراد وابسته به طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس بیجا شده اند.

این خانواده ها که تعداد شان به بیش از 200  فامیل میرسند؛ میگویند که از دو روز به این طرف در نتیجه حملات و تهدیدهای طالبان مسلح، به مناطق دیگر ولسوالی آبکمری گردیدند.

گفته میشود که این خانواده ها باشندگان مناطق سینه اردو،  تگاب رباط و بای بقه ولسوالی آبکمری به شمار آمده که در نتیجه حمله طالبان مسلح به مناطق موسوم به چلانک و باغچه پناه گزیدند.

این خانواده ها پس از آن از مناطق شان بیجا شدند که؛ دو روز قبل شماری از افراد طالبان مسلح بر مناطق شان حمله نموده و یک تن از افراد مسلح حامی دولت را کشته و یک تن دیگر آنان را زخمی نموده اند.22196116_534211893586891_1778159009781323763_n

حفیظ الله  یک تن از این بیجاشندگان میگوید؛ مدت دو روز است که بدون سرپناه زنده گی میکنند ولی تا اکنون هیچ کمکی برای آنان از سوی دولت و نهاد کمک کننده صورت نگرفته است.

وی می افزاید که؛ آنان بخاطر حمایت و همکاری با دولت و نیروهای امنیتی مستقر در این منطقه مورد حمله و تهدید طالبان مسلح قرار گرفتند.

نامبرده اضافه نمود که آنان در حال حاضر شدیدآ به کمک های اولیه ی غذایی و صحی و همچنان سرپناه ضرورت دارند.

ملا محمد باشنده روستای بای بقه و یک تن دیگر از بیجاشدگان میگوید؛ در این جریان تمام اعضای فامیل وی به علت سرما و زندگی در فضای آزاد به امراض گوناگون مبتلا شدند.

وی اضافه کرد؛ در صورت که دولت و یا سایر نهاد های غیر دولتی به آنان رسیدگی نکنند، با مشکلات جدی تری دچار خواهند شد.

درهمین حال میرزا علی بیدار ولسوال آبکمری ولایت بادغیس مشکلات این بیجاشدن گان را تائید نموده و اضافه میکند که قرار است در آینده نزدیک کمک های اولیه برای این فامیل ها صورت خواهد گرفت.

ولسوال آبکمری تاکید کرد که؛ آنان با مسوولان ولایتی بادغیس در تماس بوده تا بتوانند مساعدت های بیشتر را در اختیار این خانواده ها قرار دهند.

دو روز قبل طالبان مسلح بالای پاسگاه های ماموران پولیس ملی و محلی مستقر در مناطق سینه اردو و بند شرن ولسوالی آبکمری حمله نموده که در نتیجه چهار طالب مسلح بشمول دو تن از افراد مسلح حامی دولت کشته و زخمی شده اند.

 

گزارش : عصمت سهیل

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.