گرامیداشت از عاشورای حسینی در بادغیس

قبل از چاشت امروز(یک شنبه) طی محفلی از دهم محرم یا عاشورای حسینی در مسجد جامع حضرت امام جعفر صادق (ع) در مرکز شهر قلعه نو تجلیل و گرامی داشت […]

» ادامه