اصلاح و بازسازی یک چشمه آب آشامیدنی در ولسوالی مقر با هزینه 4 ملیون افغانی

مسوولان ریاست حوزه فرعی دریای بالامرغاب ولایت بادغیس از گشایش و پایان کار پروژه اصلاح و بازسازی چشمه آب سنجیتک ولسوالی مقر این ولایت به ارزش 4 ملیون افغانی خبرمیدهند.

انجینر محمد یعقوب بادغیسی رییس اداره حوزه فرعی دریای بالامرغاب ولایت بادغیس میگوید؛ با اصلاح و بازسازی این چشمه؛ نیازمندی 200 فامیل از باشندگان محل به آب اشامیدنی برطرف خواهد گردید.

آقای بادغیسی افزود که، درعین حال 800 جریب اراضی آبی باشندگان منطقه که قبل از این به سبب نبود آب از کشت بازمانده بود، مجددا تحت کشت وبذر قرار می گیرد.

براساس اظهارات رییس اداره حوزه فرعی دریای بالامرغاب؛ پروژه اصلاح و بازسازی چشمه ی سنجیتک از 6 ماه به اینطرف راه اندازی شده و در این میان زمینه اشتغال برای 1500 کارگر محل نیز فراهم گردیده است.

هر چند گفته میشود که دولت در عرض یک دهه گذشته برنامه های متعددی مبنی بر تامین آب اشامیدنی بهداشتی در ولایت بادغیس اجرا نموده است ولی طوریکه به نظر میرسد، هنوز بخش عمده یی از باشندگان این ولایت با مشکل نبود آب اشامیدنی گرفتار میباشند.

خبر: زلیخا و خانم دانشیار

ویراستار: مشعل