راه اندازی جشنواره عکس از سوی اداره شهرداری قلعه نو

مسوولان در ریاست شهرداری شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از راه اندازی جشنواره عکس به هدف به تصویر کشیدن دستاوردها، چالش ها و مشارکت شهروندان در امور شهر نشینی خبر میدهند.

این مسوولان میگویند، در این جشنواره 70 قطعه عکس مورد بررسی قرار گرفته که از این میان 10 قطعه آن به عنوان عکس های ” برتر”  شناخته شده است.

محمد امین ” محبت ” معاون اداره شهرداری قلعه نو گفت، این تصاویر توسط هیئت در ولایت هرات مورد بررسی قرار گرفته است.

آقای محبت افزود، این جشنواره از سوی دفتر رمپ آپ یا برنامه تقویت شهرداری ها حمایت گردیده است و در آن آثار 9 عکاس آماتور از نهاد های مختلف مدنی در بادغیس به بررسی گرفته شده است.

معاون شهرداری قلعه نو اضافه کرد که در این برنامه تلاش شده است که فعالیت های مثبت- منفی اداره شهر قلعه نو و همکاری شهروندان با این اداره به بررسی و به تصویر کشیده شود.

در همین حال شماری از شهروندان قلعه نو از راه اندازی این جشنواره استقبال نموده و تاکید مینمایند که راه اندازی همچو برنامه ها رسالت و مسوولیت مسوولان و شهروندان را بیشتر میسازد.

این شهروندان می افزایند که آنان متوقع اند که برنامه های مشابه بیشتری از این دست؛ مبنی بر بیداری شهروندان در مرکز و ولسوالی ها بادغیس راه اندازی  شود.

براساس اظهارات مسوولان اداره شهر قلعه نو ؛ عکس های برتر این جشنواره در مرکز معلوماتی شهرداری به نمایش کذاشته شده و شهروندان میتوانند در روز ها اینده از آن دیدن نماید.

گفته شده است که به عکاسان ممتاز در این جشنواره جوایزی نیز تفویض گردیده است.

گزارش: محمد عرفان ” بیگزاد “

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.