راه اندازی جشنواره عکس از سوی اداره شهرداری قلعه نو

مسوولان در ریاست شهرداری شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از راه اندازی جشنواره عکس به هدف به تصویر کشیدن دستاوردها، چالش ها و مشارکت شهروندان در امور شهر نشینی […]

» ادامه