ساخت 1000 متر دیوار استنادی در ولسوالی قادس

دو پروژه اعمار دیوار استنادی با هزینه 154 هزار دالر امریکایی از سوی وزارات احیا و انکشاف دهات کشور در ولسوالی قادس تکمیل و گشایش یافت.

مسوولان محلی برنامه انکشاف منطقوی وزارت احیاو انکشاف دهات در بادغیس میگویند، این پروژه ها مجموعا 1000 متر طول داشته که با حمایت مالی کشور اسپانیا ساخته شده است.

انجینر فرهاد نیایش مسوول ولایتی دفتر ملی انکشاف منطقوی بادغیس میگوید، نزدیک به 1400 فامیل از این پروژه ها مستقیما مستفید شده و همزمان به آن؛ از تخریب صدها جریب اراضی زراعتی نیز جلوگیری گردیده است.

نیایش افزود که این پروژه ها براساس تقاضای باشندگان منطقه از سوی برنامه ملی انکشاف منطقوی راه اندازی و تطبیق گردیده است.

در همین حال باشندگان منطقه از ساخت این دیوارها ابراز خرسندی نموده و از دولت میخواهند که برنامه های عمرانی بیشتری را در منطقه آنان راه اندازی نماید.

این باشندگان مدعی اند که پیش از این برخی ناهمسوی ها و ناهنجاری های منطقوی سبب گردیده بود که دولت و یا نهادهای همکار به ان، از اجرا برنامه های انکشافی در این منطقه احتراز نمایند.

خبر: عصمت الله

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.