شماری از باشندگان قلعه نو برای مدت نامعلوم بی برق شدن

شماری از باشندگان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از انقطاع برق در امتداد  این هفته شکایت نموده و خواهان رسیدگی سریع مسوولان محلی در این پیوند شده اند.

این باشندگان میگویند، پیش از این آنان برق نسبتا دوامدار داشته ولی اخیرا با قطع برق در چند شب متوالی روبرو میباشند.

قلعه نو از جمله معدود شهرهای در کشور محسوب میشود که دولت با راه اندازی و نصب چند دستگاه برق دیزلی؛ بخش های از این شهر  را از طرف شب برای چند ساعت تامین برق مینماید.

عبدالخلیل یک تن از شهروندان قلعه نو میگوید، آنان از دو شب به اینطرف با نبود و انقطاع برق روبرو میباشند.

وی می افزود، هرچند آنان پیش از این در تماس های با مسوولان محلی خواهان رسیدگی اساسی به این مشکل شده بودند، ولی تا اکنون در این زمینه اقدام بنیادی صورت نگرفته است.

جمیل یک تن دیگر از شهروندان قلعه نو میگوید، گرچه معضل نبود و انقطاع برق در شهرقلعه نو در سایر فصل های سال نیز محسوس است ولی در فصل سرما این روند شدت بیشتر پیدا میکند.

او مسوولان محلی اداره برق بادغیس را مورد انتقاد قرار داده و اضافه میکند، این ها ( مسوولان اداره برق ) هیچگاه شهروندان قلعه نو را از بروز و به میان آمدن مشکلات و قطع برق، مطلع نساخته اند.

درهمین حال مسوولان اداره برق ولایت بادغیس، نبود و انقطاع برق را درجریان چند شب گذشته ناشی از بروز مشکلات فنی در یکی از ماشین های مولد برق این اداره توصیف نموده و اضافه میکنند، نبود پرزه های مورد نیاز در داخل کشور، تأخر در ترمیم این ماشین را به همراه داشته است.

محمد طاهرعظیمی آمر برق بادغیس میگوید،  این اداره پرزه مورد ضرورت  را به بیرون از کشور( ایران) سفارش داده که با دریافت آن در جریان روز های آینده؛ مشکل انقطاع برق در بخش های از این شهر را برطرف خواهند ساخت.

هرچند قرار بود که تا یکماه دیگر پروژه انتقال برق از کشور ترکمنستان به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس تکمیل وعملا به بهره برداری گذاشته شود ولی به نظر میرسد که این پروژه نیاز به زمان بیشتر دارد.

گفته میشود که  شهروندان قلعه نو در ازای هر کیلوات برق؛ 45 افغانی میپردازند.

گزارش: رامین شاه وطندوست

ویراستار : مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.