راه اندازی کنفرانس مباحثوی در پیوند به انتخابات از سوی نهادهای مدنی بادغیس

نهاد های مدنی در ولایت بادغیس کنفرانس ” مباحثوی ” پیرامون انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور در شهر قلعه نو مرکز این ولایت برگزار نمودند.

برگزارکنندگان هدف از راه اندازی این کنفرانس را ایجاد هماهنگی و حمایت از برگزاری انتخابات ” آزاد، عادلانه وشفاف ” در کشور و به ویژه در ولایت بادغیس اعلام داشتند.

عبدالرزاق قلعه نوی یک تن از برگزارکنندگان این کنفرانس میگوید، آنان تلاش خواهند کرد که راهکار های معقول را مبنی بر افزایش مشارکت شهروندان در پروسه انتخابات آینده پیدا نموده و در جهت تعمیم و  تقویت آن مشترکا کار نمایند.

آقای قلعه نوی افزود که، مسوولان نهاد های مدنی در ولایت بادغیس سعی خواهند کرد که چالش های موجود را فرا راه انتخابات سالم شناسایی و در پیوند به آن تدابیر لازم اتخاذ کنند.

در همین حال محمد ناصر ” امانی ” عضو انجمن ژورنالستان ولایت بادغیس و یک تن از اشتراک کنندگان در این کنفراس، راه اندازی این برنامه را از سوی نهاد های مدنی در بادغیس؛ بی سابقه توصیف نموده و تاکید کرد که برگزاری همچون کنفراس ها بر بلند رفتن انتباه و بیداری اجتماعی موثر خواهند بود.

آقای امانی می افزاید که نهادهای مدنی میتوانند با راه اندازی برنامه های مشابه در آینده؛ در جهت بلند رفتن شعور سیاسی و رسالت اجتماعی شهروندان بیشتر از پیش در این ولایت عمل نمایند.

گفته میشود که در این کنفرانس نمایندگان برخی اداره های دولتی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و عالمان دین نیز اشتراک ورزیده بودند.

خبر: حسام الدین اکبری

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.