نبود داکتران مختصص در شفاخانه ولایتی قلعه نو

مسوولان ریاست صحت عامه ولایت بادغیس از کمبود پرسنول و کادر مسلکی در شفاخانه ولایتی خبرداده و تاکید نمودند که در حال حاضر آنان در شفاخانه ولایتی قلعه نو  با هفت نفر داکتر مسلکی، عرضه خدمات صحی مینمایند.

داکتر عبدالعزیز ” طارق ” رییس صحت عامه ولایت بادغیس میگوید، روزانه میانگین 400 تا500 بیمار از بخش های مختلف بادغیس غرض درمان به شفاخانه ولایتی قلعه نو مراجعه مینمایند، در حالیکه آنان شدیدا با کمبود پرسونل مسلکی مواجعه میباشند.

آقای طارق افزودکه، سرویس های متعدد بنیادی در شفاخانه ولایتی  قلعه نو با نبود داکتران مسلکی  ومتخصص روبرو میباشند.

این اظهارات در حالی از سوی مسوولان اداره صحت عامه ولایت بادغیس اعلام میگردد که اغلب بیماران از عدم توجه پرسونل صحی شفاخانه ولایتی قلعه نو شکایت نموده و تاکید داشتند که داکتر و پرستاران این شفاخانه به صورت مطلوب به آنان رسیدگی نمیکنند.

این بیماران در عین حال شماری از داکتران را به تعلل در اجرا وظیفه متهم نموده و تصریح میدارند که، شماری از داکتران، عمدا بیماران را به معاینه خانه و کلنیک های  شخصی شان بعد اوقات رسمی ارجاع مینمایند.

در همین حال رییس صحت عامه ولایت بادغیس برخی از شکایات و اتهامات بیماران را موجه دانسته و  همزمان تاکید مینماید که اداره صحت اقدامات مقتضی را در پیوند به آن برداشته است.

وی شکایات بیماران را ناشی از کمبود پرسونل مسلکی بیان داشته و خاطر نشان نمود که شفاخانه ولایتی قلعه نو همین اکنون به بیشتر از 20 نفر داکتر مختصص در سرویس ها؛ زایشگاه، کودکان، جراحی  وبیماری های ساری نیازمند اند.

خبر: عبدالعزیز

ویراستار: مشعل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.