35 برنامه عام المنفعه در چهار ولسوالی بادغیس به بهره برداری رسید

برنامه ملی انکشاف منطقوی وزارت احیأ وانکشاف دهات در زون غرب از بهره برداری  35 پروژه عام المنفعه و انکشافی در ولایت بادغیس خبرمیدهد.

در خبرنامه که از سوی این برنامه انتشار یافته است، گفته شده که، به تعداد 35 پروژه عام المنفعه  وزیربنایی با هزینه نزدیک به یک میلیون و هشت صد هزار دالر آمریکایی از کمک های کشور اسپانیا دراین ولایت راه اندازی و اجرا گردیده است.

براساس این خبرنامه، این پروژه ها در جریان یک سال گذشته در ولسوالی های ؛ قادس، آبمکری، جوند و قلعه نو این ولایت راه اندازی و در نتیجه 15هزار خانواد از مزایای آن مستفید گردیدند.

تصریح شده است که این پروژه شامل؛  اعمار دیوارهای استنادی، محافظوی وگابیونی، اعمار پل وپلچک ها، پاک کاری کاریزها وجوی ها، شبکه های آبرسانی، پروژه های برق آبی کوچک وکورس های آموزش حرفه وفن برای خانم ها میباشد.

مسوولان در ولایت بادغیس، بهره برداری از پروژه های مذکور را یک گام بلند وموثر در بهتر شدن وضعیت زندگی اهالی این مناطق  وهمچنان رفع شدن مشکلات روستانشینان در خصوص دسترسی به برق، آب آشامیدنی صحی، حل مشکلات ترانسپورتی که از ضروریات اولیه مردم میباشد عنوان کردند.

برنامه ملی انکشاف منطقوی وزارت احیا و انکشاف افغانستان در ولایت بادغیس از سوی دولت اسپانیا حمایت شده و گفته میشود که در جریان چند سال گذشته ده ها پروژه خورد وبزرگ از طریق این برنامه در بادغیس اجراگردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.