عکس: گشایش و به بهره برداری گذاری 35 برنامه انکشافی منطقوی در چهار ولسوالی بادغیس

Saleem bay DSC_0630 22-11-2012 (15) Picture  IMG_0387

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.